iOS-UINavigationController笔记

释放双眼,带上耳机,听听看~!

UINaviGationController切换方法如下:

推出某个视图控制器:

[self.navigationController pushViewController:viewController animated:YES];  

 

UINavigationController是一个视图控制器的容器,他里面可能放了很多个控制器,所以返回的时候可以分为几种情况。

1、弹出当前显示的界面,返回到上个界面(注意,当当前界面是根界面时,这个方法是不起作用的)

[self.navigationController popViewControllerAnimated:YES];

 

2、返回到根视图控制器

[self.navigationController popToRootViewControllerAnimated:YES];

 

 

3、弹出到指定视图控制器

UIViewController *viewController=nil;

for (UIViewController *tempVc in self.navigationController.viewControllers) {

if ([tempVc isKindOfClass:[UIViewController class]]) {

viewController=tempVc;

}

}

[self.navigationController popToViewController:viewController animated:YES];

 

人已赞赏
iOS文章

iOS13 适配详细

2019-10-16 10:01:26

iOS文章

iOS UICollectionView 滑动到指定item失败

2019-10-16 11:33:16

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索